Waar zit u in de supply chain? Brand: een grotere calamiteit is haast niet denkbaar Wat een vervelende vragen stellen die auditors. Hoe goed bent u beveiligd? Is er een vervanger beschikbaar? Is certificering een wens? Brand: een grotere calamiteit is haast niet denkbaar Was een overstroming te voorzien? Een nieuw virus kan zo een pandemie worden Kun je nog zaken doen zonder communicatiemiddelen?
Zet nu de eerste stap
op weg naar een
continuïteitsplan
en bel!

CONTINUĪTEIT

Iedere onderneming loopt bepaalde risico’s die de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Denk daarbij niet alleen aan echte calamiteiten als brand en natuurrampen maar vooral ook aan veel vaker voorkomende incidenten als inbraak, (ICT)storingen door stroomuitval, uitval van telecommunicatie, langdurige ziekte van cruciaal personeel, leveranciers die niet op tijd of helemaal niet leveren, of afnemers die failliet gaan.

Verzekeren?

Een aantal van die risico’s is nog wel te verzekeren, maar verzekeren is kostbaar en dus moet niet meer verzekerd worden dan strikt noodzakelijk. Bovendien wordt met verzekeren het risico zelf niet opgeheven; hooguit wordt de directe pijn van de schade verzacht. Verzekeren dekt de gevolgschade op de langere termijn niet.

Uitwerken

Er blijven dus altijd risico’s die niet te voorkomen en niet te verzekeren zijn, maar die wel de continuïteit van het bedrijf bedreigen. Om u hiertegen zo goed mogelijk te bewapenen heeft u een continuïteitsplan nodig. NAGUSAME levert het opstellen en uitwerken van continuïteitsplanen als een administratieve dienst.