De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery
Zet nu de eerste stap
op weg naar een
continuïteitsplan
en bel!

ACTUALITEIT

De stroomstoring van 27 maart jl. die heel Noord-Holland platlegde, de grote branden van juni 2014 bij Shell en die van januari 2011 bij Chemie Pack in Moerdijk, de grondverzakkingsproblemen met het winkelcentrum in Heerlen in december 2011, en het uitvallen van stroom in Gelderland in 2007 als gevolg van een helikoptercrash, laten allen duidelijk zien wat de gevolgen van een calamiteit kunnen zijn.

Uw bedrijf hoeft daar niet eens direct bij betrokken te zijn om toch sterk beïnvloed te worden door de gevolgen. Tijdelijke afsluiting van de omgeving b.v. kan funest zijn voor uw bedrijfsvoering, maar ook de gevolgen op de langere termijn moeten niet onderschat worden. Directe gevolgen van brand-, roet- of rookschade zijn misschien nog in euro’s uit te drukken, maar indirecte gevolgen van vervuild (drink)water en van fysieke en psychische klachten van werknemers niet!

Een continuïteitsplan kan calamiteiten niet voorkomen, maar kan wel voorkomen dat in zo’n geval alles stil ligt. Uw bedrijfskritische informatie staat dan immers niet alleen op een server of in een map in uw bedrijfspand, u heeft deze ook extern binnen handbereik.