De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery De rommel opruimen is het begin van recovery
Zet nu de eerste stap
op weg naar een
continuïteitsplan
en bel!

WERKWIJZE

Het opstellen en uitwerken van continuïteitsplannen wordt vaak als ingewikkeld en vervelend ervaren. Onbekendheid met de materie, gebrek aan tijd, maar ook lage prioritiet leiden meestal tot uit- of afstel van het vervaardigen van een continuïteitsplan.

Continuïteitsplan

Met een continuïteitsplan bereidt men zich er op voor hoe men incidenten het hoofd kan bieden, hoe men kernactiviteiten draaiende kan houden of elders opnieuw kan starten. Maar tevens geeft dit plan het management een goed overzicht van en daarmee grip op de eigen onderneming doordat procedures en instructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk hierin verzameld zijn.

Stappenplan

In samenwerking met u wordt op basis van een stappenplan een overzichtelijk continuïteitsplan opgesteld dat voorziet in de behoeften van de onderneming, en dat voldoet aan door derden (auditors, verzekeraars, banken of overheid) gestelde eisen.

Business Impact Analysis

EÚn van de stappen is een analyse van uw bedrijf d.m.v. een Business Impact Analysis (BIA). Hiermee wordt bepaald welke bedrijfsprocessen het belangrijkste zijn om uw onderneming draaiende te houden. Daarna moet samen met de verschillende afdelingen nagegaan worden welke beschikbaarheidsvereisten aan elk proces zijn verbonden en wat de kosten zijn als deze doelstellingen niet worden gehaald.

EssentiŰle functies

Vanuit bovenstaande analyse wordt bekeken welke functies essentieel zijn en welke niet, bijvoorbeeld productie versus ondersteuning; hoeveel en welke mensen minimaal nodig zijn om de continuïteit te waarborgen.